Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člen AMS-z.s.

O nás...


 

Vznik

  Občanské sdružení "Amatérská meteorologická společnost - z.s." (dále jen AMS-z.s.) vznikla po vzájemné dohodě zástupců tří subjektů, již dlouhodobě působících v ČR na poli amatérské meteorologie, a to:

 

Amateur Stormchasing Society - J. Drahokoupil a L. Ronge

SkyWarn CzechoSlovakia - D. Rýva

Amatérská meteorologie v ČR - T. Prouza

 

  Tyto tři organizace spolu již bezproblémově spolupracovaly v minulosti, avšak jejich sloučení ve formě občanského sdružení bylo motivováno především možnostmi (i nutností) zlepšení spolupráce s jinými institucemi - především ČHMÚ - a možností získání finančních prostředků na provoz sdružení (například webhosting). Návrh na založení občanského sdružení tak padl ze strany zástupců ČHMÚ i z naší strany již koncem května 2011 na bouřkovém semináři v Radostovicích. Téměř o rok později byly navrženy stanovy sdružení, které byly 16. května 2012 schváleny Ministerstvem vnitra, čímž započala samotná existence sdružení.

 

  O několik dnů později, 24. května 2012 pak v Radostovicích na dalším bouřkovém semináři proběhla ustavující schůze přípravného výboru, na které bylo zvoleno představenstvo sdružení a schválen interní řád. Zároveň bylo Radostovického semináře využito k náboru prvních členů sdružení. Dále pak byly projednány návrhy smluv a prodiskutovány různé činnosti sdružení v delším časovém horizontu.

 

Historie

  Pokud se chceme vrátit k samotným základům tohoto sdružení, musíme zamířit 7 let do minulosti. První složkou sdružení je Amateur Stormchasing Society. K prvnímu pokusu o systematické pozorování bouřek a záznam zjištěných údajů na území ČR došlo v roce 2005 R. Maňákem v rámci projektu Thunderstorm Observe Project (TOP). V rámci TOPu vznikl v té době první web v České republice, který se věnoval systematickému pozorování bouřek – stormspottingu. Datem svého vzniku předběhl zhruba o půl roku Amateur Stormchasing Society (A.S.S.), která se věnovala pozorování bouřek spíše v Čechách, zatímco TOP spíše na Moravě (což ale nebylo pravidlem). O rok později došlo ke sloučení TOP s A.S.S., přičemž pokračovatelem činnosti zůstala pouze A.S.S.

 

  Stránky www.bourky.com pod záštitou Amateur Stormchasing Society vznikly v roce 2005. Autory stránek byli Jan Drahokoupil a Mirek a Radek Sedlmajerovi… tři kamarádi, kteří neměli žádné velké ambice… netušili, že se fotografováním bouřek může zabývat mnoho lidí. Brzy se však ukázalo, že fotografování počasí není až tak ojedinělý koníček, a tak se za relativně krátkou dobu rozrostla základna pozorovatelů do úctyhodných čísel. Stránky brzy obsahovaly velké množství článků, fotografií i videí nejen s bouřkovou tématikou a díky tomu umožnily bohatou výměnu informací a snad i popularizaci meteorologie v jejích extrémních projevech. Krátce po svém vzniku došlo též k navázání spolupráce s lidmi v ČHMÚ a Lukášem Rongem, který se brzy stal významnou podporou pro tým. Od té doby A.S.S. ve spolupráci právě s ČHMÚ pořádá každoročně bouřkový seminář, kde si zúčastnění dále rozšiřují své znalosti.

 

  Druhou složkou sdružení je projekt SkyWarn CzechoSlovakia. Ten byl založen v červenci 2006 Davidem Rývou a Tomášem Púčikem za účelem poskytnutí specializovaných předpovědí konvektivních bouří, podobných těm na Estofexu, i lidem jež nevládnou znalostí anglického jazyka. Během dalších měsíců a let se k projektu přidali aktivně jak Majda Labajová, tak následně i ze Slovenska Róbert Kvak. V současnosti se krom konvektivních předpovědí a nowcastingu pro chasery v terénu zaměřujeme i na zpracování aerologických dat a s ním spojené výzkumy nejvhodnějších prediktorů silné konvekce v rámci střední Evropy, na rozsáhlé větrné bouře spojené s konvektivními systémy (tzv. derecha) ale i na dokumentaci výskytu supercelárních bouří a v neposlední řadě pak na dokumentaci nebezpečných meteorologických jevů či škod způsobených počasím.

 

  Třetí a prozatím poslední částí sdružení je Amatérská meteorologie v ČR - její web i fórum vznikly v roce 2005 za účelem umožnění nekomerčního sdružování zájemců o meteorologii (do té doby existovala jen diskuzní fóra firem) a vytvoření registru pozorovatelů počasí na území ČR. Webová část časem téměř zanikla, ale fórum dalo vzniknout ojedinělému archivu hlášení o počasí v různých částech naší země od roku 2005 do současnosti. Zároveň je v něm velmi rozsáhlá část věnovaná instalaci a provozu různých amatérských meteorologických stanic.

 

Cíle sdružení

Cíle AMS-z.s. jsou v souladu s jeho stanovami především:

 
 • dokumentace, výzkum a experimentální předpovědi nebezpečných meteorologických jevů v rámci projektů Amateur Stormchasing Society a Skywarn Czechoslovakia a jejich prezentace na webových stránkách (zejména www.bourky.cz, www.skywarn.cz.)
   
 • správa webových stránek www.bourky.cz, www.skywarn.cz, www.tornada-cz.cz, www.amaterskameteorologie.cz, domén a diskuzních fór k nim přidružených, udržování aktuálních informací.
   
 • osvětové a preventivní působení na veřejnost, šíření informací o nebezpečných povětrnostních jevech a riziky s nimi spojených a výchova veřejnosti ke zmírnění případných následků těchto jevů, stejně tak i popularizace meteorologie v ČR a snaha poskytnout nadaným mladým lidem možnost přímého zapojení do činnosti sdružení.
   
 • spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem a oficiálními meteorologickými institucemi v rámci EU, s ostatními i neoficiálními amatérskými spolky či fyzickými osobami zabývajícími se touto problematikou, stejně tak i možnost spolupráce se záchrannými složkami a dalšími zodpovědnými orgány, jejichž činnosti se následky daných jevů mohou dotýkat.
   
 • spolupráce se zahraničními organizacemi obdobného zaměření, zejména pak s dalšími sekcemi organizace SKYWARN v rámci Evropské unie.
   
 

Plány do budoucnosti

  Činnost jednotlivých subjektů AMS-z.s. se nijak nezmění, A.S.S., SkyWarn i AMČR nadále pokračují ve svých činnostech - na veřejnosti však již vystupují pod hlavičkou AMS-o.s.. Zároveň spolupracují a budou spolupracovat na kolektivních projektech.

 

  Prvním z těchto společných projektů je Registr pozorování bouřek, jehož betatest byl veřejně spuštěn 1. června 2012. V rámci tohoto registru došlo (a bude dále docházet) ke sloučení různých registrů a seznamů pozorovatelů povětrnostních jevů na území ČR - doposud byla část na webu A.S.S. a AMČR.

 

  Weby a fóra nedoznaly žádných významných změn - snad kromě designu odkazujícího na příslušnost k AMS-z.s.. Největších změny se dočkal web AMČR. Tato doména - stejně jako všechny ostatní - se stala vlastnictvím AMS-z.s. a bývalý, zastaralý a nevyhovující web byl zrušen (včetně registru pozorovatelů) a nahrazen novým oficiálním webem sdružení. Na něm nyní najdete stanovy sdružení, interní řád a veškeré informace, týkající se historie, současnosti i plánované budoucnosti sdružení.

 

Fórum AMČR zůstalo obsahově zachováno, změnil se pouze design a přibyla veřejná, i interní sekce pro členy sdružení.

 

Věříme, že založení AMS-z.s. bude reprezentovat jeden z mezníků vývoje amatérské meteorologie v České republice, přičemž samozřejmě i Vy máte možnost k tomuto přispět.

zdroj: www.amaterskameteorologie.cz